dokumenta

Здравље и безбедност

Што више информација кроз УПИТНИК ОЗДРАВСТВЕНОМ СТАТУСУ добијемо, утолико ће нам бити лакше да пружимо прву неопходну помоћ. Доктор ил здравствена установа са којом НОМАД СРБИЈА има уговор, дају крајњу оцену о неопходној медицинској заштити или интервенцији . Номад Србија располаже сопственим санитетским комплетом који је доступан у случају хитних интервенција. Подсећамо, наши водичи су квалификовани за пружање прве помоћи.