dokumenta

Општи услови

Потписивањем стандардног уговора о учешћу у Пројкету, својим потписом учесник потврђује да су му уручени Општи услови учешћа, унапред припремљен и објављен Програмски садржај  , да је са истима упознат  и да их у целости прихвата, као и да је упознат са елементима путног и здравственог осигурања.