Душка Донић

Водич
E-mail: name@example.com

Душка Донић,дипл. Инг. прехрамбене технологије , саветник за исхрану деце, хоби, сакупљање антиквитета, рестаурација старих ствари, изузетна способност осмишљавања креативних радионица за децу, прављење рукотворина.